Notícies

RSS
 • 26 gener 2016

  SUBVENCIÓ DESPESA CORRENT PAM 2015

  SUBVENCIÓ DESPESA CORRENT PAM 2015

  La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'EMD de Campredó una subvenció per import de 75.995,09 euros amb destinació a despesa corrent d'acord amb el Pla d'Acció Municipal, anualitat 2015. [+]

 • 30 novembre 2015

  Pressupost General 2016

  Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó A N U N C I La Junta Veïnal de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, en sessió extraordinària celebrada en data 27 de novembre de 2015, ha acordat aprovar inicialment el Pressupost General de l'Entitat per a l'exercici 2016, amb els seus corresponents annexos, bases d'execució, plantilla de personal i demés documentació complementària que integra l'expedient. [+]

 • 13 novembre 2015

  Aprovació modificació ordenances

  Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó ANUNCI La Junta Veïnal de l'EMD de Campredó, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de novembre de 2015, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment l’ordenança sobre guals i reserves d'estacionament. [+]

 • 13 novembre 2015

  Aprovació modificació ordenances

  ANUNCI La Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, en sessió ordinària celebrada en data 12 de novembre de 2015, ha acordat aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la utilització privativa i l’aprofitament especial de la via pública i dels espais d’ús públic de l’EMD, que inclou les següents modalitats: [+]

 • 20 d'Octubre 2015

  SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA A ZONES DE BANY

  SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA A ZONES DE BANY

  subvenció Diputació Tarragona Atesa la subvenció concedida l'any 2015, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les dades següents: Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona Beneficiari: EMD de Campredó Municipi: Campredó Concepte: Adquisició d’immoble situat al carrer Gandia, 7 de Campredó CP 43897 (TARRAGONA). Pressupost elegible: 55.360,00 euros Percentatge concedit: 39,29% Import concedit: 21.752,00 euros [+]

 • 20 Octubre 2015

  SUBVENCIÓ PER INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS

  SUBVENCIÓ PER INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS

  SUBVENCIÓ PER INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS, PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL [+]

 • 7 d'octubre 2015

  Adquisició Immoble

  Adquisició Immoble

  subvenció Diputació Tarragona Atesa la subvenció concedida l'any 2015, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les dades següents: Ens Adjudicador: Diputació de Tarragona Beneficiari: EMD de Campredó Municipi: Campredó Concepte: Adquisició d’immoble situat al carrer Gandia, 7 de Campredó CP 43897 (TARRAGONA). Pressupost elegible: 55.360,00 euros Percentatge concedit: 39,29% Import concedit: 21.752,00 euros [+]

 • 20 d'Octubre 2015

  Projecte Heràldic escut EMD Campredó

Agenda

RSS
 • 2014-01-28 14:52:10


Amb el suport de:
Diputació de TarragonaConsell Comarcal del Baix EbreConsorci Administració Oberta de Catalunya


Ajuntament de Campredó , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?